Pas koji je voleo buseve – Gari

Gari, pas koji je voleo - buseve

Udomljen – jul 2021.