Oporavljen i udomljen pas Bobi

Bobi ima dvorište i drugaricu haskicu

Udomljen – jul 2021.